Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
W dniu 9 października 2017 r. na uroczystej gali nasza szkoła otrzymała certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie w ramach programu Śląskiej Sieci Szkół, którym problem zdrowia psychicznego, fizycznego i zdrowego odżywiania dzieci i całej społeczności szkolnej leży na sercu. Na ręce Pani dyrektor Ewy Kołodziej certyfikat wręczył wojewódzki koordynator Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Pan Tomasz Wojtasik. Uroczystość uświetnili tyscy radni: Pani Urszula Paździorek-Pawlik i Pan Józef Twardzik, dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty Pani Dorota Gnacik, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Pani Krystyna Rumieniuch, a także reprezentanci rady osiedla i rodzice oraz nasz absolwent Kuba Tomaszczyk – finalista programu MasterChef Junior. Przez trzy lata pod kierunkiem naszej szkolnej koordynator programu - Pani Moniki Sobiegraj realizowaliśmy program prozdrowotny „Zdrowotne rewolucje”, którego uwieńczeniem było otrzymanie certyfikatu.
W dniu wręczenia certyfikatu dużo się więc działo! Korytarze wypełniał zapach zupy dyniowej, którą ze smakiem zajadali uczniowie klas 4-7, świetliczaki udowodniły, że zdrowe kanapeczki nie muszą być nudne, a korytarze parteru zamieniły się w zdrowo-owocowy las jeży. Każdy z nas teraz wie, jak ma dbać o swoje zdrowie!
Dzień Otwarty
Serdecznie Zapraszamy
na Dzień Otwarty Szkoły
który odbędzie się
dnia 12 grudnia 2017 r.
o godz. 17.00

W programie uroczystości:

17.00 wieczór kolęd
17.30 kiermasz świąteczny, loteria fantowa
18.00 konsultacje

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i uczniowie

Godzina kodowania
Uczestniczymy w GODZINIE KODOWANIA w dniach od 04.12 do 12.12.2017r, każdy uczeń naszej szkoły może uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

Godzina Kodowania (The Hour of Code), organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week, USA), jest największą inicjatywę edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów, nauczycieli i innych osób z całego świata. Cieszy się również dużą popularnością w Polsce.

Mottem na stronie https://code.org. jest:
 Każdy uczeń w każdej szkole powinien mieć możliwość nauki informatyki 
Hadi Portavi, inicjator Godziny Kodowania.

Erazmus +

Od września w naszej szkole w ramach realizacji projektu odbyły się :

Dzień Erasmusa podczas którego poznaliśmy założenia projektu oraz kraje partnerskie,Konkurs na LOGO projektu- zwycięzcami zostali Ola Dudek i Kamila Jędrzejas, Olek Włodarczyk oraz Martynka Całus-ich LOGA zostaną zabrane na spotkanie projektowe do Almeirim,
Piotrek Pilszczek z klsy 7a jest autorem i webmasterem BLOGa i strony internetowej projektu,

Zuza Bula oraz Aga Liszka opiekują się profilem FACEBOOK Clubu Erasmus+,

Uczniowie stworzyli prezentacje o krajach partnerskich,


Zespół Erasmus Club stworzył projekty tablicy informacyjnej na szkołę,


Zespół IT uczniów opracował broszury promujące ciekawostki o Polsce,
broszura I broszura II

Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności i zdobywali wiedzę nt. Inteligencji Wielorakich,W swojej pracy nauczyciele zaczęli stosować metody odpowiadające potrzebom uczniów na podstawie przeprowadzonych badań i analizy,

W dniach 20-24 listopada 2017 odbędzie się pierwsze spotkanie projektowe w Portugalii, podczas którego koordynatorzy, będą analizowali wyniki badań w poszczególnych szkołach, poznawali systemy edukacji w każdym kraju oraz potrzeby i oczekiwania szkół w związku z projektem, ustalą szczegółowy plan działań projektowych. Relacja wkrótce.
Przed nami wiele pracy i wyzwań związanych z pracami projektowymi. Zapewniamy, że nie będzie nudno.

Artykuł o projekcie
Link

Konkurs
9 listopada 2017r odbyła się V edycja międzyszkolnego konkursu pt:" Śląsk nasza mała Ojczyzna" W konkursie wzięło udział pięć szkół. I miejsce zajęła SP nr 1, II miejsce SP nr 6, a III miejsce SP nr 3 w Tychach. Uczniowie mieli do przygotowania wiersz i piosenkę w gwarze śląskiej oraz musieli odpowiedzieć na 15 pytań z dziedziny przyrody, historii oraz religii naszego miasta Tychy.Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy VI Kinga Pilch i Bartosz Gretka. Poziom konkursu bardzo wysoki, a zarazem wyrównany. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę, a szkoły statuetki. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku.W czasie konkursu panowała miła, serdeczna i ciepła atmosfera. Wszystkim konkurs bardzo się podobał.Organizatorami konkursu były: M. Borowska, J. Delipacy i I. Gładyś.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim sponsorom za życzliwość i wsparcie finansowe oraz rzeczowe.


Dzień Seniora
9 listopada po raz kolejny nasi uczniowie zaprosili najstarszych mieszkańców naszego osiedla. Seniorzy podziwiali wiersze, piosenki o tematyce regionalno-patriotycznej wykonywane w gwarze śląskiej, tańczyli "trojaka" i wiele innych śląskich tańców.Nie mogło zabraknąć śląskiego ciasta. Na koniec wszyscy udali się pod Pomnik Powstańców Śląskich, gdzie zapalono znicze. Uroczystość przygotowały: p. J.Delipacy, M. Borowska, I. Gładyś oraz p.M. Brożek.
Konkurs!! Prezentacja świąteczna

Jeśli interesują Cię zwyczaje świąteczne krajów partnerskich Portugalii, Hiszpanii i Węgier ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

ETAP I
Stwórz prezentację POWER-POINT lub filmik nt. zwyczajów świąt Bożego Narodzenia w 3 krajach partnerskich
klasy IV i V w j.polskim/angielskim
klasy VI i VII w j.angielskim
Prace konkursowe należy dostarczyć do 27.11.2017r.
p.Monice Sobiegraj, p.Annie Klimsiak-Czech lub p.Annie Krzysztofik

04.12.2017r zostaną ogłoszone wyniki kwalifikacji do II etapu

ETAP II
Zadaniem uczniów, których prace zakwalifikują się do II etapu będzie zaprezentowanie zwyczajów w języku prezentacji (prezentacja nie może mieć więcej niż 12 slajdów, w przypadku filmu trwać dłużej niż 3 min.) Etap ten odbędzie się 12.12.2017r.

Cele konkursu:
- zachęcenie uczniów do prezentowania własnych umiejętności,
- popularyzowanie wykorzystywania narzędzi TK w procesie uczenia się,
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
- zdobywanie wiedzy nt. kultury i zwyczajów krajów europejskich,
- nabywanie praktycznych umiejętności językowych- komunikacji w języku ojczystym i języku obcym,
- propagowanie idei programu Erasmus+,
- aktywne uczestnictwo w działaniach projektowych uczniów całej społeczności szkolnej.

Wycieczka klas 4a i 4b
25 października klasy 4A i 4B wybrały się na wycieczkę do Kiczyc podczas której wzięły udział w licznych zajęciach o tematyce " Cztery Żywioły, czyli jedność w różnorodności". Wycieczka miała na celu integrację zespołu klasowego, wykształcenie umiejętności współpracy oraz zdrowej rywalizacji, naukę tolerancji i akceptacji, rozwój umiejętności komunikacji i wypracowanie wzajemnego zaufania i szacunku.[']
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Pani
Doroty Cencek
wieloletniego nauczyciela matematyki w naszej szkole.

Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Dyrektor szkoły Ewa Kołodziej
i cała społeczność szkolna

Uroczystości żałobne odbędą się 27 października 2017 r. na Cmentarzu Komunalnym w Będzinie od godz. 9 00

Projekt Erasmus plus
"Projekt Erasmus plus uważamy za rozpoczęty!" tymi słowy Pani Dyrektor podsumowała Galę Erasmus plus dn.28.09.2017r. , podczas której poznaliśmy kraje partnerskie, śpiewaliśmy "Panie Janie" w czterech ... a właściwie pięciu językach portugalskim, hiszpańskim , węgierskim, polskim i angielskim oraz poznaliśmy plan działań na kolejne dwa lata.
Został rozstrzygnięty konkurs na logo projektowe, zwycięskie prace będą reprezentowały nasz kraj podczas spotkania projektowego w Portugalii, gdzie zostanie wybrane LOGO naszego międzynarodowego projektu 🏆

Wybory do samorządu
22 września odbyły się w naszej szkole demokratyczne wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą. Uczniowie naszej szkoły podczas lekcji mogli zapoznać się z programem wyborczym kandydatów.
I tak w wyniku tajnego głosowania przewodniczącym szkoły został Bartosz Gretka z kl. VI a. Wiceprzewodniczącą została Alicja Walaszek z kl. VII a, a członkiem: Aleksandra Dudek również z kl. VI a. Również w tym dniu uczniowie klas IV - VII wybierali spośród uczących ich nauczycieli Rzecznika Praw Ucznia. Została nim po raz kolejny Pani Mariola Senyk .


Osobliwości Świata Fizyki 2017
19 września klasa 7a wzięła udział w warsztatach naukowych podczas, których w ciekawy sposób zgłębialiśmy tajniki świata fizyki.

PROJEKT ERASMUS PLUS 2017-2019
„Developing teaching methods and strategies on the basis of key competences and MI”
„Rozwijanie metod i strategii nauczania w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie”

Partnerzy:
Polska, Portugalia, Hiszpania i Węgry

Cele projektu:
-Promowanie rozwijania kompetencji kluczowych,
-wzmacnianie statusu nauczycieli.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKU
Wszystkie działania w ramach projektu odbywają się na poziomie instytucji, a podsumowaniem tych działań jest współpraca podczas spotkań, w których biorą udział zarówno uczniowie i nauczyciele. Projekt podzielony jest na IV główne etapy poprzedzone badaniami w szkole nt. dominujących rodzajów inteligencji w grupie badanych uczniów ( klasy 6 i 7 a/b). Prace nad głównymi założeniami projektu przeplatane będą działaniami projektowymi poszerzającymi wiedzę uczniów nt. krajów partnerskich, rozwijających kompetencje językowe, komunikacyjne, umiejętności TK.

Spodziewane rezultaty:
1. Nawiązanie współpracy
2. Modyfikacja programów nauczania
3. Zdobycie wiedzy nt. nowych metod nauczania
4. Wypracowanie narzędzi wzbudzających kreatywność wśród uczniów
5. Zdobycie wiedzy psychologicznej (wdrożenie stosownych metod w pracy, indywidualizacja procesu nauczania)
6. Wymiana doświadczeń i zasobów warsztatów pracy,
7. Wiedza jak zarządzać projektem
8. Przełamane bariery komunikacyjnej pośród uczniów i nauczycieli, rozwój kompetencji językowych
9. Artykuły uczniów i podsumowania będą publikowane na stronie internetowej projektu
10. Budowanie społeczności projektowej na Facebooku
11. Rozwijanie umiejętności TK wśród uczniów i nauczycieli

W czasie trwania projektu zaplanowane są 3 spotkania projektowe:
XI 2017 Węgry
X 2018 Polska
V 2019 Portugalia

4 spotkania wymiany uczniów:
I 2018 Polska
V 2018 Węgry
XI 2018 Portugalia
III 2019 HiszpaniaRok szkolny 2017/2018
4 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie odpoczęli i nabrali sił na nowy rok szkolny.
Życzymy wszystkim wielu sukcesów, realizacji planów i wspaniałych świadectw.