Comenius w Szóstce!!! 

Nasza szkoła po raz pierwszy uczestniczy w międzynarodowym programie Comenius Partnerskie Projekty Szkół i realizuje projekt pt.„Mamo, tato skąd się wzięło nasze nazwisko?”. Jest on elementem  programu " Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme), który został ustanowiony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej na lata 2007–2013.

Czas realizacji projektu: wrzesień 2010 – lipiec 2012

Cele szczegółowe Programu Comenius:

  • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;

  • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

 Cele szczegółowe Programu Comenius:

  • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich,

  • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich,

  • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych,

  • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie,

  • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli,

  • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.clickclickclickclickclickclickclickclickclickclickclickclickclickclick

SP 6 Tychy


Webmaster