1. Streszczenie projektu:

            Podczas realizacji dwuletniego projektu w ramach programu Comenius chcemy przede wszystkim znaleźć odpowiedź na pytanie zawarte w jego tytule: „Mamo, tato skąd się wzięło nasze nazwisko?” W tym celu pragniemy wraz z uczniami prześledzić losy ich rodzin, w tym pochodzenie, korzenie, przyczyny przyjazdu do Czułowa i osiedlenia się właśnie w tym miejscu. Dokonamy analizy drzew genealogicznych, przeprowadzimy ankiety, wywiady z dziadkami i babciami, urządzimy wystawę rodzinnych starych pamiątek i zdjęć. Postaramy się dowiedzieć jak najwięcej o historii rodzin czułowskich, co pozwoli uczniom lepiej poznać samych siebie. Przyjrzymy się także falom migracyjnym na naszym terenie, ich przyczynom i wpływom na lokalną społeczność.


Nasze poszukiwania wzbogacimy informacjami o lokalnej kuchni, muzyce, opowiadaniach i legendach oraz grach dziecięcych. Wymienimy się doświadczeniami z naszymi europejskimi partnerami, uzyskując cenne informacje o ich historii, kuchni i muzyce oraz edukacji.


Wzbogacimy nasze doświadczenia, zyskamy nowych przyjaciół i pogłębimy naszą

wiedzę.

Niechaj drzewo naszego projektu bujnie rośnie i wyda jak najlepsze owoce!

  1. Cele projektu:

Poszukiwanie przez uczniów w społeczności, w której żyją, odpowiedzi na następujące pytania:

  • Skąd pochodzą ich rodziny?

  • Jakie były fale imigracyjne i migracyjne na terenach środowisk lokalnych partnerskich szkół? Jakie były ich przyczyny oraz wpływ na lokalną społeczność?

Uzyskanie przez uczniów wiedzy dotyczącej ich historii, tradycji, kultury i zwyczajów, a także poznanie tych aspektów życia społecznego w krajach partnerskich.
Integracja ze środowiskiem lokalnym i głębsze poznanie jego członków.
Odkrywanie przez uczniów swojej tożsamości poprzez zbieranie informacji o swoich korzeniach.
Rozwijanie u uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, poszukiwania informacji oraz interpretacji uzyskanych wyników.
Zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko i problemy mniejszości narodowych. Zwiększenie tolerancji, wiedzy oraz szacunku wobec różnych grup etnicznych należących do Europejskiej Wspólnoty.
Zapoznanie z różnymi systemami edukacyjnymi i metodami dydaktycznymi wykorzystywanymi w szkołach partnerskich. Wymiana doświadczeń.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów i nauczycieli w posługiwaniu się językiem angielskim.
Rozwijanie u uczniów umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami komputerowymi i programami multimedialnymi.
Zwiększenie kreatywności, motywacji u uczniów raz ich zaangażowania w podejmowanie zadań służących realizacji projektu.

  1. Rezultaty (owoce naszych działań):

Książka z drzewami genealogicznymi, starymi fotografiami oraz zdjęciami rodzinnych pamiątek.
Plansza wraz z analizą dotyczącą fal migracyjnych.
Książka kucharska w regionalnymi przepisami.
Płyta z muzyką wszystkich krajów partnerskich.
Książka z opowiadaniami i legendami.
Książka ze wspólna historią pisaną przez wszystkie szkoły partnerskie „Pięciu Haitańczyków w Europie”.
clickclickclickclickclickclickclickclickclickclickclickclickclickclick

SP 6 Tychy


Webmaster