Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

Edukacja wczesnoszkolna
WYCHOWAWCY
Klasa I A - mgr Helena Miękus
Klasa II A - mgr Małgorzata Danis
Klasa II B - mgr Anna Rzepka
Klasa II C - mgr Hanna Liszka
Klasa III A - mgr Ilona Gretka
Klasa III B - mgr Bożena Pasternak
Klasa III C - mgr Anna Krzysztofik