Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach


Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Spotkania z rodzicami:
 • 07.09.2020 Zebranie dla rodziców klas I – IV
 • 08.09.2020 Zebranie dla rodziców klas V -VIII
 • 20. 10.2020 Spotkania z rodzicami klas I i IV
 • 10.11.2020 Konsultacje
 • 15.12.2020 Dzień Otwarty Szkoły i konsultacje
 • 18.01.2021 Zebranie z rodzicami klas I – IV
 • 19.01 2021 Zebranie z rodzicami klas V - VIII
 • 09.03.2021 Konsultacje
 • 13.04.2021 Zebranie z rodzicami klasy VIII
 • 13.04.2021 Konsultacje I - VII
 • 11.05.2021 Konsultacje
 • 07.06.2021 Zebranie z rodzicami klas I – IV
 • 08.06.2021 Zebranie z rodzicami klas V - VIII

 • Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
 • 15.12. 2020 Dzień Otwarty Szkoły
 • 22.12.2020 przed przerwą świąteczną
 • 25 – 27.05. 2021 Egzamin Ósmoklasisty
 • 04.06.2021 po Bożym Ciele
 • 11.06.2021 Festyn rodzinny
 • 24.06.2021 przed zakończeniem r. szk. 2020/2021

 • Przerwy świąteczne:
 • 23.12.2020-01.01.2021 przerwa Świąt Bożego Narodzenia
 • 01.04 - 06.04.2021 Wielkanoc

 • Ferie zimowe: 01. – 14.02.2021
 • 25.06.2021 Zakończenie roku szkolnego 2020/2021