Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach


Rekrutacja

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na stronie
https://sp-tychy.nabory.pl/


Szanowni Państwo,
Z uwagi na przedłużenie terminu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych do dnia 10 kwietnia 2020 r., informujemy, że terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I oraz do klas IV sportowych i VII dwujęzycznych uległy zmianie. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2020 r.: 1. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.
do 31 marca 2020 r. do godz. 10.00

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
31 marca 2020 r. do godz. 10.00

3. Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkoły
do 3 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
6 kwietnia 2020 r. do godz. 10.00

W związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zminimalizowania kontaktów osobistych podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów:
- którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej,
- zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
- przyjętych i nieprzyjętych,
nastąpi poprzez przekazanie informacji e-mailowo na adres wskazany we wniosku lub zgłoszeniu.
Również potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkoły nastąpi drogą e-mailową na adres szkoły sp6@oswiata.tychy.pl
Z poważaniem.
Jolanta Pająk
Dyrektor Szkoły