Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

Wykaz obowiązujących podręczników
w roku szkolnym 2018/2019Zestaw podręczników w roku szkolnym 2018/2019
Zakończenie roku
22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolego 2017/2018 przygotowane przez klasę 3b i 6a oraz chór szkolny, na którym serdecznie podziekowaliśmy pani sekretarce Ilonie Białoń za jej wieloletnią pracę w naszej szkole. Uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili scenki z życia szkoły, a na zakończenie akademii życzyli wszystkim udanego wypoczynku.

FESTYN RODZINNY
15 czerwca 2018 r. mieliśmy zaszczyt gościć Państwa na III Festynie Rodzinnym. W tym roku festyn odbywał się pod hasłem "Niepoległa" by uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Było cudownie, biało-czerwono! Dopisała nam pogoda i cudowne humory.
Mogliśmy zjeść pyszne kiełbaski i ciasta, a nawet grochówkę. Ale co najważniejsze - cudownie bawiliśmy się podczas świetnych konkurencji. W imieniu pani Dyrektor i Grona Pedagogicznego składamy serdeczne podziękowania za okazane serce, pomoc i ufunowanie nagród rzeczowych. Jesteście Państwo dowodem na istnienie ludzi dobrej woli, na których zawsze można polegać.
Do miłego zobaczenia za rok.


Sukces w konkursie polonistycznym
W ostatnim dniu nauki szkolnej dotarła do nas radosna wiadomość. Uczennica kl. VI a Wiktoria Cieślar zdobyła III miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Polonistyczno-Przyrodniczym " Ekologiczne opowiadania".
Gratulujemy i życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym!Erasmus+
II wizyta projektowa uczniów
w ramach projektu Erasmus +
w Debrecen, Węgry


W dniach 3-9.06.2018r. gościliśmy w szkole Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Muvészeti Iskola w Debrecen na Węgrzech. Wizyta była drugą zaplanowaną w ramach projektu „Developing teachng methods and strategies on the basis of key competences and MI”. Podczas tygodniowego spotania miało miejsce podsumowanie kilkumiesięcznej pracy szkół partnerskich nad wypracowaniem nowoczesnych metod rozwijania umiejętności literackich- przetwarzana i odbioru tekstów.

Spotkanie oczami uczestników:
Kinga kl.5B
Na Węgrzech bardzo mi się podobało, ponieważ poznałam nowych przyjaciół oraz byłam w różnych ciekawych miejscach takich jak Soto ZOO, Aquatricum Aqua Park Centrum Nauki Uniwersytetu Debrecen oraz w Parku Przygód. Szkoła była fajna, duża i ładna, mieliśmy w niej zajęcia w międzynarodowych grupach -dużo pisaliśmy i czytaliśmy w języku angielskim. Bardzo podobały mi się występy uczniów z Węgier oraz wspólne przygotowanie przedstawienia.

Przemek kl.6 A i Piotrek kl.7 A
Wyjazd na Węgry był fascynujący. Przebywaliśmy w Debreczynie. Poznaliśmy nowych kolegów. Najbardziej polubiłem Hiszpanów, szczególnie Marco. Szkoła była ogromna i było tam dużo fajnych ludzi. Podobały mi się występy taneczne. Wyceczki do ZOO i do Aqua Parku były dobrze zorganizowane. Codzienie pracowaliśmy w międzynarodowych grupach nad fajnymi projektami. Zorganizowany był konkurs w czytaniu i pisaniu-w obu Polska ekipa odniosła sukces. Dziękujemy nauczycielom i pani dyrektor za opiekę i zabranie nas na ten wyjazd

Martyna kl.7A
Podczas wyjazdu projektowego poznałam fajne osoby z Hiszpanii, Węgier i Portugalii. Spędziłam z nimi wiele czasu np. w szkole lub grając w piłkarzyki lub bilard. Nauczyłam się wielu nowych metod pisania i rozumienia tekstu.

Gracjan kl.6 A
Podczas wyjazdu pracowaliśmy w międzynarodowej grupie, dowiedzieliśmy się dużo o sobie i o innych kulturach. Cały czas używaliśmy języka angielskiego Dziękuję paniom za to, że zabrały nas na ten wyjazd..

Informacja dla Rodziców
Dyrektor Szkoły informuje, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. K. Palicy w Tychach Cel przetwarzania: przetwarzanie jest wymogiem ustawowym.
Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Odbiorcy danych: organy administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.
Źródło danych: rejestr PESEL i rejestr mieszkańców.
Okres przechowywania danych: 50 lat arkusze ocen i 10 lat pozostałe dokumenty licząc od momentu ukończenia szkoły przez ucznia.
Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację - w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
Zadania Inspektora Ochrony Danych realizuje tymczasowo Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, e-mail: iod@mco.tychy.pl
Po zakończeniu prowadzonego przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach postępowania przetargowego pn. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach oraz szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy informację o wyłonionym do realizacji tych zadań pomiocie zamieścimy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sp6.bip.tychy.edu.pl) oraz na stronach sp6.tychy.pl Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna,że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.Sukces naszych pływaków
W maju 2018 roku odbyły się na tyskiej pływalni zawody pływackie klas trzecich „Waterrr Cup 2018”, w których wystartowało 12 drużyn z różnych szkół podstawowych. Nas reprezentowali: Zuzanna Jojko (III A), Zuzanna Jurga (III C), Milena Szymańska (III B) i Marcel Gadomski (III B). Nasza drużyna w sztafecie 4 x 25 metrów stylem dowolnym zdobyła pierwsze miejsce. Natomiast w ogólnej klasyfikacji punktowej z wszystkich zawodów pływackich, które odbyły się w tym dniu, reprezentanci naszej szkoły zdobyli miejsce drugie, za co otrzymali wspaniały puchar. Serdecznie gratulujemy!Obchody Dnia Ziemi 2018
23 kwietnia po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z tej okazji uczniowie z klasy 7 b należący do Szkolnego Koła Teatralnego przedstawili bajkę ekologiczną pt. „O królewnie Sorbinianie i co się dalej stanie?”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz organizatorom imprezy, tj. p. Katarzynie Poloczek, p. I. Gładyś, M. Faroń p. B. Białek i p. M. Brożkowi.
Targi edukacyje
W dniu 10 kwietnia w naszej szkole na sali gimnastycznej odbyły się targi edukacyjne pod hasłem „Edukacja drogą do przyszłości”. Do naszej szkoły przyjechali przedstawiciele szkół ponadpodstawowych z Tychów, Lędzin i Katowic, by zaprezentować uczniom klas siódmych oraz ich rodzicom ofertę edukacyjną swoich placówek. Przedstawiciele szkół byli wspaniali przygotowani. Przybyli z banerami, ulotkami, plakatami, pojawiały się cukierki, balony, przekąski. Nasi goście w przystępny sposób opowiadali o swoich szkołach, odpowiadali na pytania, zachęcali do skorzystania z dni otwartych, by samodzielnie zwiedzić poszczególne szkoły. Uczniowie z zaproszonych szkół poprzez swój entuzjazm i zaangażowanie w targi stali się reklamą swoich placówek.
Uczniowie klas siódmych oraz ich rodzice wychodzili z targów wyposażeni w ulotki oraz wiedzę o rodzajach szkół oraz ofercie poszczególnych profili klas. Mamy nadzieję, że przedstawiciele szkół jeszcze zagoszczą w naszej szkole, by spotkać się z naszymi najstarszymi klasami.
Dziękujemy wszystkim przedstawicielom szkół za zaangażowanie, otwartość i stworzenie wspaniałej atmosfery.
WIZYTA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
W RAMACH PROJEKTU ERASMUS +
W dniach 25 lutego do 3 marca 2018 gościliśmy uczniów i nauczycieli z Portugalii, Węgier i Hiszpanii w ramach realizacji zadań projektu Erasmus+ „Developing teaching methods and strategies on the basis of key competences and MI”. Tydzień ten był wypełniony pracą-uczniowie uczestniczyli w lekcjach przygotowanych i prowadzonych przez nauczycieli w międzynarodowym gronie, tworzyli swoje pomysły lekcji, projekty , a także nawiązywali relacji i rozwijali kompetencje społeczne, kulturowe, komunikacyjne, językowe i inicjatywy. W wolnych chwilach zwiedzali Tychy- zamarznięte Paprocany, Tyską Galerię Sportu i stadion, jeździli na łyżwach, a także pojechali na wycieczkę do Krakowa.W czwartek 1 marca uczniowie wzięli udział we wspólnie przygotowanym Pokazie Talentów i międzynarodowej wersji Czerwonego Kapturka, a rodzice mieli okazję porozmawiać z nauczycielami z innych krajów przy cieście i kawie.

2 marca odbyła się międzynarodowa konferencja Interntional Know-How Sharing Conference podczas której nauczyciele wymieniali się doświadczeniem, pokazali wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu , a także nakreślili kierunek pracy projektowej „jeśli uczeń nie potrafi nauczyć się czegoś, należy w pierwszej kolejności nauczyć się ucznia”!


Materiały konferencyjne

Portugal

School Work

Developing key competences in the perspective of further higher education career.pdf

Prezentáció a magyar oktatási rendszerről.ppt

Założenia i realizacja zadań projektu.pptx

Ewaluacja spotkania

ERASMUS + W POLSCE!
Wielkimi krokami zbliża się wizyta projektowa w Polsce. W dniach 25.02-03.03.2018r. przyjadą do nas uczniowie i nauczyciele z Portugalii, Hiszpanii i Węgier , by podzielić się metodami, spostrzeżeniami nt. pracy z uczniem uwzględniając rozwój kompetencji kluczowych i inteligencji interpersonalnej i intrapersonalnej.
1 marca o godz. 17.00 zapraszamy rodziców i uczniów na wydarzenie upowszechniające wspólną pracę projektową uczniów! Będzie smaczne ciasto, kawa i herbata, a także okazja do rozmów i wymiany doświadczeń!

Anna Klimsiak-Czech
koordynator projektu
SP 6 Tychy

Miejska Kampania Dlaczego?
NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO MIEJSKIEJ KAMPANII
POROZMAWIAJMY O TRUDNYCH UCZUCIACH DLACZEGO …?

-w 2016 roku w Polsce w grupie dzieci i młodzieży do 18 roku życia próbę samobójczą podjęło 475 osób, z czego zgonem zakończyły się 103 przypadki
-w 2017 roku Komenda Policji i Prokuratura w Tychach prowadziły 7 postępowań w sprawie 8 prób samobójczych nastolatków pomiędzy 11-18 rokiem życia (w 2016 – 1, w 2015 -2)

CELE KAMPANII:
-informacyjny – problem niepokojąco narasta;
-uwrażliwienie dorosłych na problem samookaleczeń i samobójstw;
-wyposażenie nauczycieli, rodziców i uczniów w niezbędną wiedzę, aby zapobiegać dramatycznym decyzjom dzieci (zwłaszcza pokazanie roli rozmowy, wysłuchania, przyjęcia trudnych uczuć dziecka),
-zwrócenie uwagi młodzieży w kierunku wsparcia i poszukiwania pomocy;

PRZEBIEG KAMPANII W DATACH:
24 stycznia 2018 – Konferencja inaugurująca
25.01.2018-28.02.2018 – prezentacja przygotowanego materiału na spotkaniu rady pedagogicznej w szkole, dyskusja, zaplanowanie kampanii w szkole;
12.02.2018-31.03.2018 – przeprowadzenie w każdej klasie 2 lekcji wychowawczych. Możliwe jest także przeprowadzenie w klasie anonimowego badania skalą oceny samopoczucia;
12.03.2018-30.04.2018 – zaprezentowanie materiału informacyjnego rodzicom na zebraniach, dyskusja z rodzicami;
01.04.2018-31.05.2018 – konkurs dla szkół - uzupełnienie podejmowanych działań o własne, ciekawe pomysły, odpowiadające na potrzeby szkolnej społeczności (np. festyny, turnieje gier planszowych, debaty) - dokumentowane przez uczniów w formie scrapbooka. (nagrody dla najlepszych ufundowane przez UM Tychy);
01.06.2018-08.06.2018 – przyjmowanie scrapbooków w PPP Tychy;
17.06.2018 - DZIEŃ ZDROWIA - zakończenie kampanii dla uczniów i rodziców, wręczenie nagród nagrodzonym szkołom
19.06.2018 – konferencja podsumowująca kampanię dla szkół, zebranie wniosków, wykład prof. Janas-Kozik

Więcej informacji na stronie http://dlaczego.ppptychy.pl/

Znajdź pomoc - Telefony zaufania tutaj


Podróże filmowe
W minionym półroczu uczniowie klasy IV c mogli przekonać się na własne oczy, że dobre kino nie powstaje tylko w amerykańskich wytwórniach filmowych, a prawdziwą frajdę mogą sprawić mało znane europejskie produkcje. Udowodnili nam to polscy twórcy filmu „Tarapaty”, który pokazuje nam, że przyjaźń, to jedna z najlepszych rzeczy, która może nas spotkać w życiu, a prawdziwe przygody czekają tuż za rogiem.
Następnym filmem łamiącym schematy był tym razem norweski film „Mikołaj w każdym z nas”. Klasyczne, pogodne, pełne uroku kino wprowadziło nas w świąteczny nastrój i udowodniło, że Święta to czas spełniania życzeń nie tylko materialnych, ale przede wszystkim tych emocjonalnych związanych ze wspólnie spędzonym czasem w gronie najbliższych osób.

Ferie
Ferie trwają od 29 stycznia do 9 lutego 2018r.
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znaleźć można Poradnik bezpiecznego wypoczynku do pobrania tutaj


Konferencja
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM.KS.
KAROLA PALICY W TYCHACH
Z A P R A S Z A D O U D Z I A Ł U
W K O N F E R E N C J I
International Know-How Sharing Conference
2 marca 2018r. o godz. 9.00-14.00
w budynku szkoły przy ul.Katowickiej 102 w Tychach
w ramach realizowanego projektu ERASMUS+

„Developing teaching methods and strategies on the basis of key competences and MI”

Konferencja skierowana jest do nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach i placówkach oświatowych oraz rodziców zainteresowanych rozwojem kompetencji kluczowych oraz procesem i efektami współpracy międzynarodowej szkół, a także systemami edukacji w Europie i narzędziami, strategiami i metodami nauczania w Portugalii, Hiszpanii i Węgrzech.
Przewidziano wykłady dotyczące nowatorskiego podejścia do edukacji, prezentację wyników badań nt. inteligencji wielorakich w 4 krajach oraz ich związku z sukcesami edukacyjnym uczniów w szkole.
W czasie tej konferencji będą Państwo mogli:
- poznać metody i strategie pracy z uczniami rozwijające kompetencje kluczowe w oparciu o inteligencje wielorakie,
- poznać systemy edukacyjne w Hiszpanii, Portugalii i na Węgrzech,
- metody pracy w środowisku międzynarodowym,
- poznać korzyści płynące z uczestnictwa w programie Erasmus+,
- wymienić doświadczenia z uczestnikami konferencji w środowisku międzynarodowym.
Chętnych do udziału w konferencji zapraszamy do wysłania zgłoszenia
Tutaj

Termin zgłoszeń: 23. 02. 2018 – Udział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Program konferencji

Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne oraz poczęstunek.


Konkurs Erasmus+
" Konkurs na prezentację o zwyczajach i symbolach świątecznych w krajach partnerskich programu Erasmus+

3 stycznia odbył się 2 etap konkursu nt. zwyczajów i symboli świątecznych w krajach partnerskich programu Erasmus+. Uczniowie przygotowali prezentacje , gdzie porównali zwyczaje świąteczne Każdy z nich miał dużą tremę, by w ciekawy sposób przedstawić swoją pracę.
Gratulujemy zwycięzcy Kindze Kotarskiej z kl.5 B!
Przed Wami wiele konkursów i ciekawych aktywności, walczcie o udział w wyjazdach projektowych ...bo warto!!

Anna Klimsiak-Czech
koordynator projektu

Warsztaty Erasmus+
"Warsztaty dziennikarskie z Agatą Zjawińską i Ryszardem Siarkowskim w klasach VII w ramach realizacji programu Erasmus+.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, przedsiębiorczości i innowacyjności" Zajęcia były prowadzone przez Agatę Zjawińską, która nie potrafi żyć bez nowych doświadczeń, wyzwań i adrenaliny. Pasją Agaty są sporty walki. Od dziecka trenuje karate Kyokushin. Przekracza własne granice, walcząc w formule full-contact na matach caełgo świata. Zawodowo spełnia się w roli telewizyjnego reportera. Zajmuje sie motoryzacją i sportami ekstremalnymmi.

Erasmus+
Zachęcamy do odwiedzania profilu FACEBOOK naszego projektu ERASMUS


Co słychać w Erasmus +
Końcówka roku 2017 była pełna pracy, działo się bardzo
W klasach 6 i 7 zostały przeprowadzone badania nt. dominujących inteligencji uczniów. Wyniki są cenną bazą danych dla nauczycieli i posłużą do opracowania i przygotowania efektywnych metod pracy dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Odbyło się 1 spotkanie projektowe w Almeirim, podczas którego koordynatorzy szczegółowo przygotowali zadania i harmonogram prac. Zostało wybrane LOGO projektu… projekt Oli i Olka
Szkoły prezentowały swoje placówki i systemy edukacji.
Prezentacja 1
Prezentacja 2
Prezentacja 3

Uczniowie całej szkoły przygotowywali kartki świąteczne, a Erasmus Club projekty nt. Świąt Bożego Narodzenia w Polsce Nauczyciele wdrażają nowe metody pracy, budują Bazę Pomysłów

Odbył się I etap konkursu na prezentację nt. zwyczajów świątecznych w krajach partnerskich
W styczniu odbędzie się II etap konkursu nt. zwyczajów świątecznych w krajach partnerskich
Każda szkoła nagra kolędę lub tradycyjną piosenkę świąteczną ze wskazówkami dla innych szkół jak zaśpiewać w ojczystym języku.
Klasy 6 i 7 pracują nad projektami „Me and my town” prezentującymi zakątki naszego miasta z wykonanymi własnoręcznie zdjęciami.

Zaproszenie na konkurs
BIENNALE TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY "WIELCY ZNANI I NIEZNANI"
XV MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
"WILLIAM TURNER –SŁOŃCE WE MGLE"

Zapraszamy do wspólnej podróży po świecie sztuki podczas której chcemy poznać nowego artystę i podzielić się wiedzą na jego temat.
W tym roku będzie to angielski malarz, niedościgniony pejzażysta i prekursor impresjonizmu – William Turner. Regulamin konkursu TUTAJ .


Zaproszenie na konkurs
Trzeci i jednocześnie ostatni etap programu Zdrowe Tychy przebiega pod hasłem „Lider Zdrowia”.
Kim jest, a właściwie jak wygląda Lider Zdrowia? To pytanie kierujemy do uczniów! Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na projekt maskotki „Lider Zdrowia”. Na bazie zwycięskiej pracy stworzymy maskotkę, która uświetni imprezę podsumowującą oraz inne inicjatywy związane z programem Zdrowe Tychy oraz Stowarzyszeniem Inicjatywa Tyska.

Wszelkie informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie, który znajduje się TUTAJ .
Prace należy składać do 19 stycznia 2018 r., w sekretariacie szkoły.

I Szkolny Konkurs Kolędowy
I Szkolny Konkurs Kolędowy dla klas IV-VII za nami. Do konkursu zgłosiło się 13 uczestników, którzy wykonali wybrane przez siebie kolędy. Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, dlatego też wybór zwycięzcy był bardzo trudny. Serdecznie gratulujemy wszystkim wykonawcom.Dzień Otwarty
Serdecznie Zapraszamy
na Dzień Otwarty Szkoły
który odbędzie się
dnia 12 grudnia 2017 r.
o godz. 17.00

W programie uroczystości:

17.00 wieczór kolęd
17.30 kiermasz świąteczny, loteria fantowa
18.00 konsultacje

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i uczniowie

Godzina kodowania
Uczestniczymy w GODZINIE KODOWANIA w dniach od 04.12 do 12.12.2017r, każdy uczeń naszej szkoły może uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

Godzina Kodowania (The Hour of Code), organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week, USA), jest największą inicjatywę edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów, nauczycieli i innych osób z całego świata. Cieszy się również dużą popularnością w Polsce.

Mottem na stronie https://code.org. jest:
 Każdy uczeń w każdej szkole powinien mieć możliwość nauki informatyki 
Hadi Portavi, inicjator Godziny Kodowania.


Zwierzaki w potrzebie
W listopadzie przeprowadziliśmy akcję pomocy zwierzakom w potrzebie. Zorganizowaliśmy zbiórkę karmy dla psów – podopiecznych Fundacji „Zwierzaki w potrzebie”. Aby pozyskać pieniądze na specjalistyczną karmę – zorganizowano liczne akcje kulinarne. Uczniowie przygotowywali soki warzywno – owocowe, koktajle, dziewczyny z VII a ugotowały zupę dyniową, piekli różne słodkości – dzieci ze świetlicy oraz dziewczyny z klasy V a upiekły pyszne babeczki, klasa II a zrobiła soki jabłkowo – marchewkowe. Na zakup karmy zebraliśmy 570 złotych. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pyszności!Erazmus +

Od września w naszej szkole w ramach realizacji projektu odbyły się :

Dzień Erasmusa podczas którego poznaliśmy założenia projektu oraz kraje partnerskie,Konkurs na LOGO projektu- zwycięzcami zostali Ola Dudek i Kamila Jędrzejas, Olek Włodarczyk oraz Martynka Całus-ich LOGA zostaną zabrane na spotkanie projektowe do Almeirim,
Piotrek Pilszczek z klsy 7a jest autorem i webmasterem BLOGa i strony internetowej projektu,

Zuza Bula oraz Aga Liszka opiekują się profilem FACEBOOK Clubu Erasmus+,

Uczniowie stworzyli prezentacje o krajach partnerskich,


Zespół Erasmus Club stworzył projekty tablicy informacyjnej na szkołę,


Zespół IT uczniów opracował broszury promujące ciekawostki o Polsce,
broszura I broszura II

Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności i zdobywali wiedzę nt. Inteligencji Wielorakich,W swojej pracy nauczyciele zaczęli stosować metody odpowiadające potrzebom uczniów na podstawie przeprowadzonych badań i analizy,

W dniach 20-24 listopada 2017 odbędzie się pierwsze spotkanie projektowe w Portugalii, podczas którego koordynatorzy, będą analizowali wyniki badań w poszczególnych szkołach, poznawali systemy edukacji w każdym kraju oraz potrzeby i oczekiwania szkół w związku z projektem, ustalą szczegółowy plan działań projektowych. Relacja wkrótce.
Przed nami wiele pracy i wyzwań związanych z pracami projektowymi. Zapewniamy, że nie będzie nudno.

Artykuł o projekcie
Link

Dzień Życzliwości
21 LISTOPADA PRZYPADA ŚWIATOWY
DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ
Uczniowie w tym dniu ubrali się na żółto bądź mieli uśmiechnięte buźki. W tym roku odbył się on pod hasłem: „Promujemy życzliwość i kulturę osobistą”.


Konkurs
9 listopada 2017r odbyła się V edycja międzyszkolnego konkursu pt:" Śląsk nasza mała Ojczyzna" W konkursie wzięło udział pięć szkół. I miejsce zajęła SP nr 1, II miejsce SP nr 6, a III miejsce SP nr 3 w Tychach. Uczniowie mieli do przygotowania wiersz i piosenkę w gwarze śląskiej oraz musieli odpowiedzieć na 15 pytań z dziedziny przyrody, historii oraz religii naszego miasta Tychy.Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy VI Kinga Pilch i Bartosz Gretka. Poziom konkursu bardzo wysoki, a zarazem wyrównany. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę, a szkoły statuetki. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku.W czasie konkursu panowała miła, serdeczna i ciepła atmosfera. Wszystkim konkurs bardzo się podobał.Organizatorami konkursu były: M. Borowska, J. Delipacy i I. Gładyś.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim sponsorom za życzliwość i wsparcie finansowe oraz rzeczowe.


Dzień Seniora
9 listopada po raz kolejny nasi uczniowie zaprosili najstarszych mieszkańców naszego osiedla. Seniorzy podziwiali wiersze, piosenki o tematyce regionalno-patriotycznej wykonywane w gwarze śląskiej, tańczyli "trojaka" i wiele innych śląskich tańców.Nie mogło zabraknąć śląskiego ciasta. Na koniec wszyscy udali się pod Pomnik Powstańców Śląskich, gdzie zapalono znicze. Uroczystość przygotowały: p. J.Delipacy, M. Borowska, I. Gładyś oraz p.M. Brożek.
Planetarium
31 października uczniowie klas: V a, V b i VI a wzięli udział w warsztatach astronomicznych pod hasłem "A jednak sie kręci" zorganizowanych przez Śląskie Planetarium w Chorzowie. Uczestnicy zapoznali się z konsekwencjami ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi oraz nocnym niebem nad Śląskiem w różnych porach roku.

Dyskoteka
27 października odważni uczniowie klas IV-VII bawili się na dyskotece szkolnej. Nie brakowało upiorów, mumii, czarownic i innych strasznych potworów. W trakcie dyskoteki przeprowadzono pokaz i prezentacje na najbardziej pomysłowe i straszne przebranie. Były konkursy i tańce. Dziewczyny z samorządu zachęciły wszystkich do tańczenia lambady czy kaczuchów.
Wielką atrakcją dla uczniów były przepyszne ciasteczka, które przygotowała i ufundowała Pani Wałkowicz wraz z Dominikiem. Dzieciom bardzo one smakowały. Serdecznie dziękujemy!
Akcja zbierania nakrętek
W październiku przeprowadziliśmy akcję zbierania nakrętek plastikowych pod hasłem „Nakręcamy się na maxa dla Maksa”. Zebraliśmy prawie 200 kg. Zdecydowanie najwięcej (po raz drugi) zebrała klasa II a, a spośród klas IV – VII klasa IV c.Konkurs!! Prezentacja świąteczna

Jeśli interesują Cię zwyczaje świąteczne krajów partnerskich Portugalii, Hiszpanii i Węgier ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

ETAP I
Stwórz prezentację POWER-POINT lub filmik nt. zwyczajów świąt Bożego Narodzenia w 3 krajach partnerskich
klasy IV i V w j.polskim/angielskim
klasy VI i VII w j.angielskim
Prace konkursowe należy dostarczyć do 27.11.2017r.
p.Monice Sobiegraj, p.Annie Klimsiak-Czech lub p.Annie Krzysztofik

04.12.2017r zostaną ogłoszone wyniki kwalifikacji do II etapu

ETAP II
Zadaniem uczniów, których prace zakwalifikują się do II etapu będzie zaprezentowanie zwyczajów w języku prezentacji (prezentacja nie może mieć więcej niż 12 slajdów, w przypadku filmu trwać dłużej niż 3 min.) Etap ten odbędzie się 12.12.2017r.

Cele konkursu:
- zachęcenie uczniów do prezentowania własnych umiejętności,
- popularyzowanie wykorzystywania narzędzi TK w procesie uczenia się,
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
- zdobywanie wiedzy nt. kultury i zwyczajów krajów europejskich,
- nabywanie praktycznych umiejętności językowych- komunikacji w języku ojczystym i języku obcym,
- propagowanie idei programu Erasmus+,
- aktywne uczestnictwo w działaniach projektowych uczniów całej społeczności szkolnej.

Wycieczka klas 4a i 4b
25 października klasy 4A i 4B wybrały się na wycieczkę do Kiczyc podczas której wzięły udział w licznych zajęciach o tematyce " Cztery Żywioły, czyli jedność w różnorodności". Wycieczka miała na celu integrację zespołu klasowego, wykształcenie umiejętności współpracy oraz zdrowej rywalizacji, naukę tolerancji i akceptacji, rozwój umiejętności komunikacji i wypracowanie wzajemnego zaufania i szacunku.[']
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Pani
Doroty Cencek
wieloletniego nauczyciela matematyki w naszej szkole.

Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Dyrektor szkoły Ewa Kołodziej
i cała społeczność szkolna

Uroczystości żałobne odbędą się 27 października 2017 r. na Cmentarzu Komunalnym w Będzinie od godz. 9 00

Wycieczka
17 października klasa V a wybrała się na jesienną wędrówkę w Beskid Śląski. Celem była Przełęcz Dylówki pod Szyndzielnią. Potem było zejście do schroniska na Dębowcu – odpoczynek i czas na posiłek, a potem wielka atrakcja – zjazdy na torze saneczkowym. Pogoda dopisała, uczniowie podziwiali naszą piękną jesień w górach.Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla wszystkich pracowników naszej szkoły SU z pomocą Franka i Dominika przygotowali owsiane ciasteczka.Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
W dniu 9 października 2017 r. na uroczystej gali nasza szkoła otrzymała certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie w ramach programu Śląskiej Sieci Szkół, którym problem zdrowia psychicznego, fizycznego i zdrowego odżywiania dzieci i całej społeczności szkolnej leży na sercu. Na ręce Pani dyrektor Ewy Kołodziej certyfikat wręczył wojewódzki koordynator Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Pan Tomasz Wojtasik. Uroczystość uświetnili tyscy radni: Pani Urszula Paździorek-Pawlik i Pan Józef Twardzik, dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty Pani Dorota Gnacik, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Pani Krystyna Rumieniuch, a także reprezentanci rady osiedla i rodzice oraz nasz absolwent Kuba Tomaszczyk – finalista programu MasterChef Junior. Przez trzy lata pod kierunkiem naszej szkolnej koordynator programu - Pani Moniki Sobiegraj realizowaliśmy program prozdrowotny „Zdrowotne rewolucje”, którego uwieńczeniem było otrzymanie certyfikatu.
W dniu wręczenia certyfikatu dużo się więc działo! Korytarze wypełniał zapach zupy dyniowej, którą ze smakiem zajadali uczniowie klas 4-7, świetliczaki udowodniły, że zdrowe kanapeczki nie muszą być nudne, a korytarze parteru zamieniły się w zdrowo-owocowy las jeży. Każdy z nas teraz wie, jak ma dbać o swoje zdrowie!
Dzień Chłopaka
30 września w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Chłopaka. Dziewczyny w swoich klasach śpiewały chłopakom 100 lat, obdarowywały ich drobnymi upominkami. Był to również Dzień Krawata. Wszyscy chętni chłopcy i dziewczyny mieli na sobie przeróżne krawaty. Również w tym dniu dziewczyny przeprowadziły plebiscyt „Siedmiu Wspaniałych”. W poszczególnych w kategoriach I miejsca zdobyli: „zawsze uśmiechnięty” - Maciek Białoń z kl. VII b, „sportowiec roku” – Mateusz Majcher z kl. V a, „omnibus” – Olaf Wojcieszuk z kl. V a, „pozytywnie zakręcony” – Szymon Swoboda z kl. VII a, „przystojniak” – Franek Szymański z kl. IV c, „prawdziwy przyjaciel” – Bartosz Gretka z kl. VI a, „na nim możesz polegać” – Jakub Krokosz z kl. VII a. Gratulujemy !!!Projekt Erasmus plus
"Projekt Erasmus plus uważamy za rozpoczęty!" tymi słowy Pani Dyrektor podsumowała Galę Erasmus plus dn.28.09.2017r. , podczas której poznaliśmy kraje partnerskie, śpiewaliśmy "Panie Janie" w czterech ... a właściwie pięciu językach portugalskim, hiszpańskim , węgierskim, polskim i angielskim oraz poznaliśmy plan działań na kolejne dwa lata.
Został rozstrzygnięty konkurs na logo projektowe, zwycięskie prace będą reprezentowały nasz kraj podczas spotkania projektowego w Portugalii, gdzie zostanie wybrane LOGO naszego międzynarodowego projektu 🏆

Wybory do samorządu
22 września odbyły się w naszej szkole demokratyczne wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą. Uczniowie naszej szkoły podczas lekcji mogli zapoznać się z programem wyborczym kandydatów.
I tak w wyniku tajnego głosowania przewodniczącym szkoły został Bartosz Gretka z kl. VI a. Wiceprzewodniczącą została Alicja Walaszek z kl. VII a, a członkiem: Aleksandra Dudek również z kl. VI a. Również w tym dniu uczniowie klas IV - VII wybierali spośród uczących ich nauczycieli Rzecznika Praw Ucznia. Została nim po raz kolejny Pani Mariola Senyk .


Osobliwości Świata Fizyki 2017
19 września klasa 7a wzięła udział w warsztatach naukowych podczas, których w ciekawy sposób zgłębialiśmy tajniki świata fizyki.

PROJEKT ERASMUS PLUS 2017-2019
„Developing teaching methods and strategies on the basis of key competences and MI”
„Rozwijanie metod i strategii nauczania w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie”

Partnerzy:
Polska, Portugalia, Hiszpania i Węgry

Cele projektu:
-Promowanie rozwijania kompetencji kluczowych,
-wzmacnianie statusu nauczycieli.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKU
Wszystkie działania w ramach projektu odbywają się na poziomie instytucji, a podsumowaniem tych działań jest współpraca podczas spotkań, w których biorą udział zarówno uczniowie i nauczyciele. Projekt podzielony jest na IV główne etapy poprzedzone badaniami w szkole nt. dominujących rodzajów inteligencji w grupie badanych uczniów ( klasy 6 i 7 a/b). Prace nad głównymi założeniami projektu przeplatane będą działaniami projektowymi poszerzającymi wiedzę uczniów nt. krajów partnerskich, rozwijających kompetencje językowe, komunikacyjne, umiejętności TK.

Spodziewane rezultaty:
1. Nawiązanie współpracy
2. Modyfikacja programów nauczania
3. Zdobycie wiedzy nt. nowych metod nauczania
4. Wypracowanie narzędzi wzbudzających kreatywność wśród uczniów
5. Zdobycie wiedzy psychologicznej (wdrożenie stosownych metod w pracy, indywidualizacja procesu nauczania)
6. Wymiana doświadczeń i zasobów warsztatów pracy,
7. Wiedza jak zarządzać projektem
8. Przełamane bariery komunikacyjnej pośród uczniów i nauczycieli, rozwój kompetencji językowych
9. Artykuły uczniów i podsumowania będą publikowane na stronie internetowej projektu
10. Budowanie społeczności projektowej na Facebooku
11. Rozwijanie umiejętności TK wśród uczniów i nauczycieli

W czasie trwania projektu zaplanowane są 3 spotkania projektowe:
XI 2017 Węgry
X 2018 Polska
V 2019 Portugalia

4 spotkania wymiany uczniów:
I 2018 Polska
V 2018 Węgry
XI 2018 Portugalia
III 2019 HiszpaniaDzień Kropki
Z okazji Dnia Kropki – 15 września - uczniowie zapisywali swoje talenty i tak powstały „drzewa talentów”. Również w tym dniu uczniowie przyozdabiali się w kropki.
Rok szkolny 2017/2018
4 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie odpoczęli i nabrali sił na nowy rok szkolny.
Życzymy wszystkim wielu sukcesów, realizacji planów i wspaniałych świadectw.