Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach


BIBLIOTEKA WYPOŻYCZALNIA CZYTELNIA

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
Poniedziałek - Piątek 8.35 – 14.35


Stan biblioteki na dzień 31 stycznia 2019 roku:
wartość zbiorów: 58 442,02 zł
ilość woluminów: 6 025 książek

Stan biblioteki na dzień 15 stycznia 2018 roku:
wartość zbiorów: 62 477,68 zł
ilość woluminów: 6 713 książek

Stan biblioteki na dzień 15 stycznia 2015r.
wartość zbiorów: 33 987,60 zł
ilość woluminów: 5 426 książki
Stan biblioteki na dzień 28 stycznia 2013 r.
wartość zbiorów: 32 376,09 zł
ilość woluminów: 4 702 książki
Stan biblioteki na dzień 3 stycznia 2011 r.
wartość zbiorów: 27 040,76 zł
ilość woluminów: 4 207 książki
Stan biblioteki na dzień 24 września 2009 r.
wartość zbiorów: 24 283,32 zł
ilość woluminów: 4 044 książki
Stan biblioteki na dzień 14 kwietnia 2008r.
wartość zbiorów: 20 627,62 zł
ilość woluminów: 3 732 książek (po selekcji księgozbioru)
Stan bibliotekina dzień 7 stycznia 2008 r.
wartość zbiorów: 19 935,52 zł
ilość woluminów: 4 240 książek
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2007/2008 zakupiono do biblioteki 184 książki o wartości 2 248,68 zł.
Stan bibliotekina na dzień 21 VI 2007 r.
wartość zbiorów: 17 686,84 zł
ilość woluminów: 4 056 książek

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI

Ze zbiorów biblioteki mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

1. W bibliotece szkolnej zachowujemy ciszę, nie jemy i nie pijemy napojów.

2. Jednorazowo można wypożyczyć na okres dwóch tygodni dwie książki, w tym jedną lekturę. W uzasadnionych wypadkach nauczyciel bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki.

3. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym osobom.

4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem, drobne uszkodzenia należy naprawić. Zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

5. Czytelnik, który zniszczył lub zgubił książkę, musi odkupić taką samą lub wskazaną przez bibliotekarza.

6. Wszystkie wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki pod koniec roku szkolnego. Jeśli czytelnik opuszcza szkołę, musi zwrócić wszystkie wypożyczone książki.

7. Książki, wykorzystywane w czytelni, podaje nauczyciel bibliotekarz. Z czytelni korzystamy przed lekcjami i po lekcjach. Uczeń korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

8. Uczniowie biorący systematyczny udział w pracach biblioteki otrzymują pochwałę na koniec każdego półrocza.

9. Uczniom osiągającym wysokie wyniki w czytelnictwie mogą być przyznane dyplomy i nagrody na koniec każdego półrocza.

10. W stosunku do czytelników, którzy nie przestrzegają regulaminu, mogą być zastosowane kary: okresowe wstrzymanie wypożyczeń.

Książka dla biblioteki
W ramach akcji „Książka dla biblioteki” można przynosić:
1. LEKTURY dla uczniów szkoły podstawowej,
2. KSIĄŻKI popularnonaukowe dla dzieci.
Za przyniesione dary uczeń otrzymuje pochwałę oraz pisemne podziękowanie wklejone do podarowanej książki.