Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach


Dobre rady - konspekty, scenariusze lekcji
Przedmiot
Temat
Gimastyka korekcyjna
- Wydłużamy czynnie kręgosłup

Przyroda
- Znaczenie owadów w przyrodzie i życiu człowieka
- Środowisko życia i cechy charakterystyczne ssaków
- Poznajemy budowę lasu i warunki w nim panujące
- W jaki sposób zbudowany jest otaczający nas świat?
- Poznajemy przystosowania ryb do życia w wodzie
- Ślimak winniczek

Jęz.angielski
- Jedzenie, lubię/nie lubię
- How are you?
- My interests
- Tradycje i zwyczaje  w Wielkiej Brytanii - Dzień św. Walentego
- I like cheese

Edukacja wczesnoszkolna
- Pierwsze wiosenne kwiaty
- Miesiące pełne radości
- U jak ul
- Widzę, słyszę, czuję
- Ziemia-błękitna planeta
- Przyroda naszym sarbem
- Podróże
- Świąteczne prezenty
- Mieszkańcy sadu i ogrodu
- Wędrówki bliskie i dalekie
- Woda – cenny skarb
- Radosne święta - tradycje i zwyczaje wielkanocne
- Z pierwszą gwiazdką
- Kiedy wiosną..
- Litera ą
-  WIECZÓR POEZJI Z OKAZJI ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
- Unikamy chorób
-  Spotkanie z liczbą 8
- Obliczenia zegarowe. Upływ godzin i minut
- Zimą jedzmy na zdrowie
- N jak nos
- Marzenia i wynalazki ludzi
- Zamki (plik na tablicę multimedialną)
- Czas
- Jakie tajemnice kryje las
- Odczuwamy różne smaki
-  Inscenizacja na zakończenie roku szkolnego - Wakacje
- Akademia na zakończenie roku szkolnego
Zaułek słówek

Jęz. polski
- Bawimy się w poetów
- Niesamowita kuchnia pana Kleksa.
- Jak wygląda przyroda późną jesienią?
- O siedmiu przypadkach …. rzeczownika

Informatyka
- Arkusz kalkulacyjny - obliczenia
- Praca z programem PAINT

Wych. fizyczne
- Doskonalimy technikę przewrotu w przód/w tył
- Doskonalimy rzuty do kosza z różnych pozycji i po kozłowaniu
- Gry i zabawy z wykorzystaniem niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych - papierowych kulek
- Doskonalenie przewrotu w tył

Zaj. logopedyczne
-Utrwalenie prawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego i syczącego w wyrazach i zdaniach.
- Usprawnianie aparatu artykulacyjnego, rozwijanie oraz wzbogacanie słownictwa.


Historia i społeczeństwo
- Powstanie śląskie
- Legendarne początki państwa polskiego
Legenda o Lechu
- Próby naprawy państwa polskiego
- Wielkie religie średniowiecza
- Źródła historyczne i ich rodzaje.

Godz.wychowawcza
- Czy  we  współczesnym  świecie  człowiek  doświadcza  samotności ?
- ZDROWY STYL ŻYCIA
- Być przyjacielem
- Co robisz ze swoją złością
- Dbamy o zdrowie i wygląd
Zaj. świetlicowe
- „Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”.
- Gry i zabawy z różnych stron świata.

Matematyka - Czy potrafię skracać i rozszerzać ułamki?
- Zapisywanie wyrażeń algebraincznych
- Dzielenie ułamków przez liczby naturalne
- Skala i plan
- Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000
- Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym

Muzyka - Muzyczny warsztat – tempo i artykulacja
- Dźwięki gamy w melodie zmieniamy

Religia
Święta rodzina z Nazaretu
- Święty Jan Paweł II
- Stworzenie człowieka
Plastyka
- Kompozycja statyczna i dynamiczna
- Portret w technice kolażu
- Zimowy witraż z papieru

Zajęcia techniczne
- Piechotą po mieście
- Rzutowanie prostokątne

Biblioteka
- Pasowanie na czytelnikaBaza pomysłów Erasmus+
- konspekty, scenariusze lekcji
REZULTATY PROJEKTU

COMPARATIVE STUDY OF COMPETENCES
RESILIENCE - project
nie-konferencja broszura
Self-coaching project


Scenariusze i konspekty

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania z Gangiem Słodziaków
„W kręgu ludowych wyobrażeń – opowieść o przygodzie Bajdały”.
Alfabet Morsa
Swobodny spadek ciał
Dynamika
Fotografia
Podróże i odkrycia geograficzne w XV wieku.
Sny, co jak motyl drżą
Strategia w grze
Tangram
Niesamowita szkoła Pana Kleksa
O przygodzie Bajdaly
Emocje

KOMPETENCJE POROZUMIEWANIA SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM I JĘZYKU OBCYM, KOMPETENCJE SPOŁECZNE ( inteligencje interpersonalna i intrapersonalna)Tajemnice świata
Pan Cyryl
Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe
Projekt - Podróż po krajach europejskich
Mnożymy i dzielimy w zakresie 100
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
Jak pomagać innym
Perspektywa zbieżna
Wojownicy Boga - Prorok Daniel
Powstanie listopadowe
Goalball/Gry i zabawy - papierowe kulki
Gry i zabawy z wykorzystaniem niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych - papierowych kulek.
Do smartphones make you smarter?
Utrwalenie słownictwa i czasu przeszłego-NEWS.
Once upon a time … - storytelling.
Have you got curly hair
Środowisko geograficzne Polski
Kinematyka
Liczba atomowa, liczba masowa.
Origami modułowe
System dziesiątkowy
Zasady grzybobrania
Kodujemy
Sterowanie obiektem - Podróż po miastach Polski Ozobotem.
Czy w muzyce są wariacje?
Gdzie mieściła się i jak wyglądała Akademia pana Kleksa?
„Przyjaciele, poczytajcie nam”
Opowieść o nawróceniu skąpca – lapbook


UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ ,KOMPETENCJE JĘZYKOWE -CZYTANIA I PRZETWARZANIA TEKSTU, ŚWIADOMOŚCI I EKSPRESJI KULTUROWEJLegenda Indiańska
Odczytywanie danych z tabeli, wykresów i diagramów
Milionerzy sztuki
Poznajemy krajobraz tundry
Food
After-school Club Advert
Jak się komunikować?
Emocje, uczucia jak sobie z nimi radzić?

W pokoju nastolatka - planowanie umeblowania i wyposażenia pokoju ucznia.

Bezpieczeństwo przede wszystkim.

Przewrót w przód

Rozwijanie inwencji własnej w doborze ćwiczeń z przyborem i przy muzyce.

POMYSŁY NA LEKCJE SZKÓŁ PARTNERSKICH Pobierz plik zip


Rozwój kompetencji matematycznych, logicznego myślenia oraz informatyczno-technicznych


Zaułek słówek
Film
Nietypowe warsztaty artystyczne
Cięższy, lżejszy
Poznajemy edytor tekstu: klawisze Shift, Caps Lock
Celność,skoczność
Moje zainteresowania i uzdolnienia
Pan Cyryl
Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30
Przyjazn
Niebo pełne gwiazd
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
Kształtowanie sprawności ogólnej z akcentem na rozwój cech motorycznych takich jak: szybkość, skoczność, celność, równowaga.
Turniej tenisa stołowego
„Sterowanie obiektem, wprowadzenie do pracy z Ozobotem
Zdrowe odżywianie
Sudoku
Własności wielokątów