HISTORIA

Projekt „My life today creates tomorrow” został stworzony na bazie dwuletniej współpracy w ramach projektu CONNECTING CLASSROOMS „The view from my window”. Ideą projektu było przekazanie informacji kolegom z innych krajów nt. miejsca w którym mieszkamy, kraju i kultury, zwyczajów i życia codziennego-naszej szkoły, klas , uczniów i nauczycieli, a metodą pracy była komunikacja za pomocą Internetu (mail’e i prezentacje) jak i tradycyjnej poczty (paczki z listami, kartkami, projektami). w projekcie brały udział klasy II oraz klasa IV. Uczniowie nawiązali znajomość z kolegami z krajów partnerskich i regularnie wymieniali się projektami-korespondencją . Szkoły współpracujące z nami w ramach projektu Connecting Classrooms: szkoła z Węgier-Debrecen, Hiszpanii-Madryt oraz Wielkiej Brytanii-Immingham.

W styczniu 2012 zostało zorganizowane spotkanie projektowe w Naszej Szkole na które przyjechały nauczycielki z Węgier Ilona Bársonyné Nyalka oraz z Madrytu Silvia Barcenilla. Podczas 2 dni pracy Panie mgr Anna Klimsiak-Czech i mgr Monika Sobiegraj wraz z naszymi gośćmi opracowały projekt, zadania, cele i plan pracy uwzględniając doświadczenia z naszego poprzedniego projektu Comenius.

O programie

Na podstawie współpracy w ramach projektu Connecting Classrooms powstała idea napisania projektu Comenius, w którym biorą udział szkoły z Węgier, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Finlandii. Tytuł projektu to „My life today creates tomorrow”. Głównym założeniem projektu jest współpraca z krajami europejskimi, wymiana doświadczeń , przybliżenie uczniom wielokulturowości i tolerancji, rozwijanie umiejętności językowych, prezentacji, selekcji informacji, a także wymiana swoich zainteresowań i planów na przyszłość. Zadania projektowe zostały stworzone tak, by włączyć w jego działania uczniów nie tylko tych którzy mają duże umiejętności językowe, ale także tych którzy świetnie rysują, malują, śpiewają, tańczą, piszą, fotografują czy gotują, jak również najmłodszych uczniów z klas I-III.
© 2013 - 2015
 Agnieszka Siegień
All rights reserved