Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

Kryteria oceniania w roku szk. 2018/2019
Język polski Kl.4ac Kl.4b Kl.5 Kl.6 Kl.7 Kl.8
Matematyka Kl.4 Kl.6 Kl.7 Kl.8
Historia Kl.7 Kl.8
Historia i społeczeństwo Kl.6
Wiedza o społeczeństwie Kl.8
Przyroda Kl.4,6 Kl.4 Kl.6
Biologia Kl.5,7,8   Kl.5   Kl.7   Kl.8
Geografia Geografia
Jęz. angielski p.Klimsiak-Czech
Kl.1-3   Kl. 7 Kl. 8
Jęz. angielski p. Broniszewska Kl.4
Jęz. angielski p. Knapik Kl.6
Technika
Kl.4 Kl.5
Zajęcia techniczne
Kl.6
Zajęcia komputerowe
Kl.1 Kl.2-3 Kl.6
Informatyka
Kl.4   Kl.5   Kl.7   Kl.8  
Fizyka Kl.7 cz.1 Kl.7 cz.2 Kl.8 cz.1 Kl.8 cz.2
Chemia Kl.7 cz.1 Kl.7 cz.2 Kl.8 cz.1 Kl.8 cz.2
Wychowanie fizyczne Kl.4-8
Plastyka Kl.4-7
Religia
Religia cz.1 Religia cz.2
Muzyka Kl.4  Kl.5   Kl.6  Kl.7
Edukacja wczesnoszkolna
Kl.1    Kl.2   Kl.3 Ocenianie
Edukacja do bezpieczeństwa Kl.8 cz.1   Kl.8 cz.2

-->