Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

Kryteria oceniania w roku szk. 2017/2018
Język polski Kl.4 Kl.5 Kl.6a Kl.7
Matematyka Kl.4 Kl.5 Kl.6 Kl.7
Historia Kl.4 Kl.7
Historia i społeczeństwo Kl.5 Kl.6
Przyroda Kl.4-6 Kl.4 Kl.5 Kl.6
Biologia Kl.7 cz.1 Kl.7 cz.2
Jęz. angielski p.Klimsiak-Czech
Kl.1-3   Kl.4b,5b,7a cz.1 7 cz.2
Jęz. angielski p. Sobiegraj Kl.5a Kl.6a    Kl.7b
Język angielski p. Szweda Kl.4a 4c
Język niemiecki Kl.7
Technika
Kl.4
Zajęcia techniczne
Kl.5 Kl.6
Zajęcia komputerowe
Kl.2-3 Kl.5 Kl.6
Informatyka
Kl.4   Kl.7
Fizyka Kl.7
Chemia Kl.7
Wychowanie fizyczne Kl.4-7
Plastyka Kl.4-7
Religia p. Delipacy
Religia cz.1 Religia cz.2
Muzyka Kl.4  Kl.5   Kl.6  Kl.7
Edukacja wczesnoszkolna
Kl.1    Kl.2   Kl.3