Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

Edukacja wczesnoszkolna
WYCHOWAWCY
mgr Małgorzata Danis klasa Ia
mgr Hanna Liszka klasa Ib
mgr Ilona Gretka klasa IIa
Katarzyna Obrochta klasa IIb
mgr Helena Miękus klasa IIIa