Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

Dobre rady - konspekty, scenariusze lekcji
Przedmiot
Temat
Gimastyka korekcyjna
- Wydłużamy czynnie kręgosłup

Przyroda
- Znaczenie owadów w przyrodzie i życiu człowieka
- Środowisko życia i cechy charakterystyczne ssaków
- Poznajemy budowę lasu i warunki w nim panujące
- W jaki sposób zbudowany jest otaczający nas świat?
- Poznajemy przystosowania ryb do życia w wodzie
- Ślimak winniczek

Jęz.angielski
- Jedzenie, lubię/nie lubię
- How are you?
- My interests
- Tradycje i zwyczaje  w Wielkiej Brytanii - Dzień św. Walentego
- I like cheese

Edukacja wczesnoszkolna
- Pierwsze wiosenne kwiaty
- Miesiące pełne radości
- U jak ul
- Widzę, słyszę, czuję
- Ziemia-błękitna planeta
- Przyroda naszym sarbem
- Podróże
- Świąteczne prezenty
- Mieszkańcy sadu i ogrodu
- Wędrówki bliskie i dalekie
- Woda – cenny skarb
- Radosne święta - tradycje i zwyczaje wielkanocne
- Z pierwszą gwiazdką
- Kiedy wiosną..
- Litera ą
-  WIECZÓR POEZJI Z OKAZJI ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
- Unikamy chorób
-  Spotkanie z liczbą 8
- Obliczenia zegarowe. Upływ godzin i minut
- Zimą jedzmy na zdrowie
- N jak nos
- Marzenia i wynalazki ludzi
- Zamki (plik na tablicę multimedialną)
- Czas
- Jakie tajemnice kryje las
- Odczuwamy różne smaki
-  Inscenizacja na zakończenie roku szkolnego - Wakacje
- Akademia na zakończenie roku szkolnego

Jęz. polski
- Bawimy się w poetów
- Niesamowita kuchnia pana Kleksa.
- Jak wygląda przyroda późną jesienią?
- O siedmiu przypadkach …. rzeczownika

Informatyka
- Arkusz kalkulacyjny - obliczenia
- Praca z programem PAINT

Wych. fizyczne
- Doskonalimy technikę przewrotu w przód/w tył
- Doskonalimy rzuty do kosza z różnych pozycji i po kozłowaniu
- Gry i zabawy z wykorzystaniem niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych - papierowych kulek
- Doskonalenie przewrotu w tył

Zaj. logopedyczne
-Utrwalenie prawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego i syczącego w wyrazach i zdaniach.
- Usprawnianie aparatu artykulacyjnego, rozwijanie oraz wzbogacanie słownictwa.


Historia i społeczeństwo
- Powstanie śląskie
- Legendarne początki państwa polskiego
Legenda o Lechu
- Próby naprawy państwa polskiego
- Wielkie religie średniowiecza
- Źródła historyczne i ich rodzaje.

Godz.wychowawcza
- Czy  we  współczesnym  świecie  człowiek  doświadcza  samotności ?
- ZDROWY STYL ŻYCIA
- Być przyjacielem
- Co robisz ze swoją złością
- Dbamy o zdrowie i wygląd
Zaj. świetlicowe
- „Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”.
- Gry i zabawy z różnych stron świata.

Matematyka - Czy potrafię skracać i rozszerzać ułamki?
- Zapisywanie wyrażeń algebraincznych
- Dzielenie ułamków przez liczby naturalne
- Skala i plan
- Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000
- Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym

Muzyka - Muzyczny warsztat – tempo i artykulacja
- Dźwięki gamy w melodie zmieniamy

Religia
Święta rodzina z Nazaretu
- Święty Jan Paweł II
- Stworzenie człowieka
Plastyka
- Kompozycja statyczna i dynamiczna
- Portret w technice kolażu
- Zimowy witraż z papieru

Zajęcia techniczne
- Piechotą po mieście
- Rzutowanie prostokątne

Biblioteka
- Pasowanie na czytelnika