Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

  Zebrania i konsultacje:
 • 11 września 2019 Zebrania z rodzicami kl. I-IV rozpoczynające rok szkolny 2019/2020
 • 12 września 2019 Zebrania z rodzicami kl. V-VIII rozpoczynające rok szkolny 2019/2020
 • 8 października 2019 Konsultacje dla rodziców godz. 17.00-18.00
 • 12 listopada 2019 Konsultacje dla rodziców godz. 17.00-18.00
 • 10 grudnia 2019 Konsultacje dla rodziców godz. 18.00
 • 28 stycznia 2020 Zebrania z rodzicami kl. I-IV - zapoznanie z proponowanymi ocenami półrocznymi
 • 29 stycznia 2020 Zebrania z rodzicami kl. V-VIII - zapoznanie z proponowanymi ocenami półrocznymi
 • 10 marca 2020 Konsultacje dla rodziców godz. 17.00-18.00
 • 15 kwietnia 2020 Zebranie z rodzicami uczniów klasy VIII – przypomnienie procedury egzaminu ósmoklasisty
 • 12 maja 2020 Konsultacje dla rodziców godz. 17.00-18.00
 • 08 czerwca 2020 Zebrania z rodzicami kl. I-IV zapoznanie z proponowanymi ocenami rocznymi, podsumowanie pracy klasy
 • 09 czerwca 2020 Zebrania z rodzicami kl. V- VIII– zapoznanie z proponowanymi ocenami rocznymi, podsumowanie pracy klasy


 • 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
 • 2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
 • 3. Ferie zimowe 13 - 26 stycznia 2020 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 • 4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
 • 5. Egzamin ósmoklasisty 21, 22 i 23 kwietnia 2020 r.
 • 6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.