Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach


Profilaktyka

Szkolny Program Profilaktyki

"Nowe narkotyki - dopalacze. Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów" pobierz

"Bliżej siebie – dalej od narkotyków - Poradnik dla rodziców" pobierz

Ważne strony internetowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wykaz tyskich instytucji świadczących pomoc, w tym m.in.: prawną, psychologiczną, terapeutyczną osobom uzależnionym od alkoholu i/lub narkotyków oraz członkom ich rodzin.