Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach


Programy, projekty edukacyjne, kampanie


realizowane w naszej szkole
 • Kampania społeczna „Szkoła bez przemocy”
 • „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Program rozwojowy EFS „Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez poszerzanie horyzontów”
 • Program MEN „Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej”
  Szkoła uzyskała certyfikat „Szkoły uczącej się”.
 • Bezpieczna i przyjazna szkoła. Bezpieczna +
 • Program eTwinning
 • Program The Puzzle of Europe
 • Kampania społeczna „Dziecko w sieci”
 • „Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole”
 • Kampania społeczna „Dzieciństwo bez przemocy”
 • Kampania społeczna „Pola nadziei”
 • „Program szklanka mleka”
 • „Owoce w szkole”
 • „Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy” - Program rozwojowy EFS.
 • Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych
 • Comenius Partnerskie Projekty Szkół - realizacja projektu pt.„Mamo, tato skąd się wzięło nasze nazwisko?”. Jest on elementem programu " Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) - realizacja 2010 - 2012
 • Comenius - "My life today creates tomorrow" realizacja 2013-2015
 • Projekt edukacyjny "Szkoła promująca zdrowie"
 • Trzymaj formę
 • Tenis 10