Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

RADA RODZICÓWKonto Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 6
im. ks. Karola Palicy w Tychach,
ul. Katowicka 102
Bank Pekao o/Tychy
Nr: 19 1240 1330 1111 0010 6145 2690

List do rodzicówDrodzy Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach.

Rada Rodziców, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wspierając nasze działania przyczynili się do poprawienia komfortu naszych dzieci, podczas ich pobytu w szkole i zaprasza wszystkich Państwa do aktywnej współpracy z Radą Rodziców w bieżącym roku szkolnym. Dzięki Państwa życzliwości i wpłatom dokonanym na Fundusz Rady w roku szkolnym 2017/2018, zostały przekazane środki na zakup książek do biblioteki, która wzbogaca swój księgozbiór o pozycje nowe, popularne i chętnie czytane przez nasze dzieci. „Świetlica mój drugi dom” to kolejne miejsce w naszej szkole, które dzięki Państwa wsparciu, zostaje regularnie wyposażane w materiały edukacyjne i inne przydatne przedmioty, które umilają czas zabawy naszym dzieciom. Ze zgromadzonych środków, zostały dofinansowane różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, wyjazdy na konkursy, olimpiady i wycieczki, a także nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce czy inne osiągnięcia. Wsparciem finansowym został również objęty nasz szkolny chór „Szósteczki”. Zostało dofinansowane uszycie strojów dla naszych chórzystów jak również wyjazdy autokarem na występy w ramach ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”.
Naszym celem jest wspomóc wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy szkolne. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców, do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców. Jest to składka dobrowolna i wynosi ona 80 złotych na pierwsze dziecko. W przypadku drugiego dziecka uczęszczjącego do naszej szkoły, opłata wynosi 40 złotych, natomiast na trzecie i kolejne dziecko składka nie obowiązuje. Pieniądze można wpłacać bezpośrednio u wychowawcy klasy, jak również na konto Rady Rodziców:

19 1240 1330 1111 0010 6145 2690

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 ks. K. Palicy.
Tychy, ul. Katowicka 102
W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Jak co roku, ogłaszamy konkurs dla wszystkich klas na najwyższą wpłatę na Fundusz Rady, gdzie klasa z najwyższą wpłatą otrzyma nagrodę.
Licząc na Państwa zrozumienie i ufając w poczucie odpowiedzialności, raz jeszcze uprzejmie prosimy i z góry dziękujemy za dokonywanie wpłat.
Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach
Przewodnicąca Anna Adamczyk

SZANOWNI PAŃSTWO, RODZICE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W R. SZKOLNYM 2018/2019
Przede wszystkim w imieniu Rady Rodziców, chciałam Państwa serdecznie powitać w naszym gronie, dzieciom, życzyć samych życiowych sukcesów i bardzo dobrych wyników w nauce.
Nazywam się Anna Adamczyk i jestem Przewodniczącą Rady Rodziców w naszej szkole. Chciałam Państwu podkreślić, że Rada Rodziców jest Państwa głosem w szkole, jesteśmy Waszymi przedstawicielami, dlatego serdecznie zapraszam do współpracy.
Abyśmy mogli wspierać Uczniów i Szkołę, działalność edukacyjno-wychowawczą potrzebujemy Państwa pomocy, przede wszystkim finansowej. Dlatego też, zwracamy się uprzejmą prośbą o wpłaty na Radę Rodziców. Podkreślam, że jest to składka dobrowolna i wynosi ona 80 złotych na pierwsze dziecko, 40 złotych na drugie dziecko, trzecie i następne dzieci zwolnione są z wszelkich opłat.
Zgromadzone środki przekazywane są przede wszystkim na:
  • zakup książek do szkolnej bibllioteki
  • wyposażenia świetlicy szkolnej
  • dofinansowanie różnego rodzaju wydarzeń sportowych, kulturalnych i naukowych
  • wyjazdy na konkursy, olimpiady i wycieczki,
  • nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce czy inne osiągnięcia.
  • materiały dydaktyczne

Każde z Państwa dzieci skorzysta z tych pieniędzy, dlatego serdecznie dziękujemy za zrozumienie i okazane wsparcie.

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach
Przewodnicąca Anna Adamczyk

Rada Rodziców SP 6 w Tychach

Skład Rady Rodziców