Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

RADA RODZICÓWKonto Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 6
im. ks. Karola Palicy w Tychach,
ul. Katowicka 102
Bank Pekao o/Tychy
Nr: 19 1240 1330 1111 0010 6145 2690

List do rodzicówDrodzy Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach.

Co roku zbierana jest składka na tzw. KOMITET RODZICIELSKI. Wynosi ona 80 złotych na pierwsze dziecko, 40 złotych na drugie dziecko, trzecie i następne dzieci zwolnione są z wszelkich opłat. Jest to składka dobrowolna i każdy rodzic ma prawo sam zadecydować czy płacić ją czy nie. Pieniądze wpłacane przez rodziców są bardzo potrzebne, wręcz niezbędne dla funkcjonowania szkoły. Pieniądze wpłacane na fundusz Rady Rodziców wracają do Państwa dzieci. Wymienię tu kilka przykładowych wydatków.
  • zakup książek na zakończenie roku szkolnego dla dzieci, które osiągnęły najlepsze wyniki,
  • nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w organizowanych konkursach,
  • słodycze i dekoracje na bale szkolne i inne uroczystości w roku szkolnym,
  • zakup książek do biblioteki,
  • dopłata do zielonej szkoły i wycieczek dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej,
  • udział własny w projektach UE w ramach inicjatyw lokalnych wydatki okolicznościowe
Każde z państwa dzieci korzysta z pieniędzy, które państwo wpłacacie.
Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.
Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane wsparcie

Rada Rodziców SP 6 w Tychach

Skład Rady RodzicówW ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Przewodnicząca: ANNA ADAMCZYK
Z-ca przewodniczącej: DAGMARA MORCINEK
Skarbnik: BEATA CZARDYBON
Sekretarz: MARCIN MIELNICZEK

Członkowie:
ANNA PAKUŁA - DUKA (I a)
KATARZYNA GÓRSKA (I b)
MARCIN MIELNICZEK (II a)
MONIKA ROMANOWICZ (III a)
IZABELA ANDREJCZYK (III b)
JOANNA ŁUKASZEK-SŁANIA (III c)
ALEKSANDRA GĘSIKOWSKA (IV a)
DAGMARA MORCINEK (IV b)
STANISŁAW GAWRON(IV c)
MAŁGORZATA KWAŚNIEWSKA (V a)
ANNA ADAMCZYK (V b)
BEATA CZARDYBON (VI a)
MARCIN ZMUDA (VII a)
ANETA DZIEDZIC - RZYSKA (VII b)

Komisja rewizyjna:
EWA GRZESICA
KATARZYNA JĘDRZEJAS