Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

RADA RODZICÓWKonto Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 6
im. ks. Karola Palicy w Tychach,
ul. Katowicka 102
Bank Pekao o/Tychy
Nr: 19 1240 1330 1111 0010 6145 2690

List do rodzicówDrodzy Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach.

Rada Rodziców, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wspierając nasze działania przyczynili się do poprawienia komfortu naszych dzieci, podczas ich pobytu w szkole i zaprasza wszystkich Państwa do aktywnej współpracy z Radą Rodziców w bieżącym roku szkolnym. Dzięki Państwa życzliwości i wpłatom dokonanym na Fundusz Rady w roku szkolnym 2017/2018, zostały przekazane środki na zakup książek do biblioteki, która wzbogaca swój księgozbiór o pozycje nowe, popularne i chętnie czytane przez nasze dzieci. „Świetlica mój drugi dom” to kolejne miejsce w naszej szkole, które dzięki Państwa wsparciu, zostaje regularnie wyposażane w materiały edukacyjne i inne przydatne przedmioty, które umilają czas zabawy naszym dzieciom. Ze zgromadzonych środków, zostały dofinansowane różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, wyjazdy na konkursy, olimpiady i wycieczki, a także nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce czy inne osiągnięcia. Wsparciem finansowym został również objęty nasz szkolny chór „Szósteczki”. Zostało dofinansowane uszycie strojów dla naszych chórzystów jak również wyjazdy autokarem na występy w ramach ogólnopolskiego programu „Śpiewająca Polska”.
Naszym celem jest wspomóc wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy szkolne. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców, do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców. Jest to składka dobrowolna i wynosi ona 80 złotych na pierwsze dziecko. W przypadku drugiego dziecka uczęszczjącego do naszej szkoły, opłata wynosi 40 złotych, natomiast na trzecie i kolejne dziecko składka nie obowiązuje. Pieniądze można wpłacać bezpośrednio u wychowawcy klasy, jak również na konto Rady Rodziców:

19 1240 1330 1111 0010 6145 2690

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 ks. K. Palicy.
Tychy, ul. Katowicka 102
W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Jak co roku, ogłaszamy konkurs dla wszystkich klas na najwyższą wpłatę na Fundusz Rady, gdzie klasa z najwyższą wpłatą otrzyma nagrodę.
Licząc na Państwa zrozumienie i ufając w poczucie odpowiedzialności, raz jeszcze uprzejmie prosimy i z góry dziękujemy za dokonywanie wpłat.
Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach
Przewodnicąca Anna Adamczyk

SZANOWNI PAŃSTWO, RODZICE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W R. SZKOLNYM 2018/2019
Przede wszystkim w imieniu Rady Rodziców, chciałam Państwa serdecznie powitać w naszym gronie, dzieciom, życzyć samych życiowych sukcesów i bardzo dobrych wyników w nauce.
Nazywam się Anna Adamczyk i jestem Przewodniczącą Rady Rodziców w naszej szkole. Chciałam Państwu podkreślić, że Rada Rodziców jest Państwa głosem w szkole, jesteśmy Waszymi przedstawicielami, dlatego serdecznie zapraszam do współpracy.
Abyśmy mogli wspierać Uczniów i Szkołę, działalność edukacyjno-wychowawczą potrzebujemy Państwa pomocy, przede wszystkim finansowej. Dlatego też, zwracamy się uprzejmą prośbą o wpłaty na Radę Rodziców. Podkreślam, że jest to składka dobrowolna i wynosi ona 80 złotych na pierwsze dziecko, 40 złotych na drugie dziecko, trzecie i następne dzieci zwolnione są z wszelkich opłat.
Zgromadzone środki przekazywane są przede wszystkim na:
  • zakup książek do szkolnej bibllioteki
  • wyposażenia świetlicy szkolnej
  • dofinansowanie różnego rodzaju wydarzeń sportowych, kulturalnych i naukowych
  • wyjazdy na konkursy, olimpiady i wycieczki,
  • nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce czy inne osiągnięcia.
  • materiały dydaktyczne

Każde z Państwa dzieci skorzysta z tych pieniędzy, dlatego serdecznie dziękujemy za zrozumienie i okazane wsparcie.

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach
Przewodnicąca Anna Adamczyk

Rada Rodziców SP 6 w Tychach

Skład Rady RodzicówW ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Przewodnicząca: ANNA ADAMCZYK
Z-ca przewodniczącej: DAGMARA MORCINEK
Skarbnik: BEATA CZARDYBON
Sekretarz: MARCIN MIELNICZEK

Członkowie:
AGNIESZKA HADAM (I a)
JOANNA RYŃ (I b)
ANNA PAKUŁA - DUKA (II a)
DOROTA GEMBAŁA (II b)
MARCIN MIELNICZEK (III a)
STANISŁAW GAWRON (IV a)
DOMINIKA SZCZYGIEŁ (IV b)
WIOLETTA JAŁOWIECKA (IV c)
ALEKSANDRA GĘSIKOWSKA (V a)
DAGMARA MORCINEK (V b)
MAREK BIAŁOŃ (V c)
MIROSŁAWA SUŁKOWSKA-PALIWODA (VI a)
ANNA ADAMCZYK (VI b)
BEATA CZARDYBON (VII a)
MARCIN ZMUDA (VIII a)
ANETA DZIEDZIC - RZYSKA (VIII b)
Komisja rewizyjna:
EWA GRZESICA
KATARZYNA JĘDRZEJAS