Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

Rozliczenie wykorzystanych środków2012 r. - szkoła wykorzystała kwotę 3820,16 zł na zakup 2 laptopów, które zostały przeznaczone do edukacji wczesnoszkolnej;

2007 r. - szkoła wykorzystała kwotę 1000 zł na zakup książek, które były pomocą dydaktyczną w innowacji "Z filmem i teatrem za pan brat" dla klas IV - VI.

Obecnie oczekujemy na rozliczenie roku 2014 i 2015 i udostępnienie środków.