Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

Świetlica ruszyła... :)
Witamy serdecznie wszystkich Uczniów i Rodziców w nowym roku szkolnym 2018/2019.
Dziećmi opiekować się będą Panie:
mgr Nina Rosowska, mgr Agnieszka Malinowska mgr Marta Faroń.
Zapewniamy dzieciom opiekę i pomagamy uczniom przy odrabianiu lekcji, rozwijamy pasje i zainteresowania, umożliwiamy ciekawe i miłe spędzanie czasu wolnego oraz organizujemy różne konkursy.

Pomóżcie nam stworzyć dobrą i sympatyczną atmosferę aby było nam wszystkim ze sobą miło.
Wychowawczynie świetlicy

Informacje
Opieką w świetlicy objęci są w pierwszej kolejności uczniowie SP klas I-III, których rodzice pracują zawodowo oraz wypełnili kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. W uzasadnionych przypadkach działania opiekuńcze kierowane są również w stosunku do uczniów nie zapisanych lub starszych, którzy z różnych powodów wymagają opieki ze strony szkoły.

W świetlicy obecnie pracuje dwóch wykwalifikowanych wychowawców-pedagogów. Działalność świetlicy reguluje Regulamin świetlicy oraz Plan pracy świetlicy zatwierdzony przez dyrekcję szkoły.

Aby w świetlicy uniknąć nudy wychowawczynie organizują różnorodne zajęcia: manualne, czytelnicze, umuzykalniające, ruchowo-sportowe, praktyczno-techniczne, rozwijające horyzonty umysłowe, audio-wizualne. Pomagamy uczniom w odrabianiu prac domowych, doskonaleniu umiejętności czytania oraz organizujemy liczne konkursy szkolne  międzyszkolne.

Wychowawczynie nie zapominają, że świetlica jest przede wszystkim miejscem odpoczynku i zabaw dzieci, które przebywają w niej przed i po zajęciach lekcyjnych.
Uwzględniając prawa dziecka, na co dzień przeciwdziałamy przemocy, prowadzimy zajęcia integrujące zespół świetlicowy oraz zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, tak by każdy uczeń czuł się w naszej świetlicy bezpiecznie w myśl powiedzenia:
„Świetlica mój drugi dom”.