Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach


Informacje
Opieką w świetlicy objęci są w pierwszej kolejności uczniowie SP klas I-III, których rodzice pracują zawodowo oraz wypełnili kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. W uzasadnionych przypadkach działania opiekuńcze kierowane są również w stosunku do uczniów nie zapisanych lub starszych, którzy z różnych powodów wymagają opieki ze strony szkoły.

W świetlicy obecnie pracuje dwóch wykwalifikowanych wychowawców-pedagogów. Działalność świetlicy reguluje Regulamin świetlicy oraz Plan pracy świetlicy zatwierdzony przez dyrekcję szkoły.

Aby w świetlicy uniknąć nudy wychowawczynie organizują różnorodne zajęcia: manualne, czytelnicze, umuzykalniające, ruchowo-sportowe, praktyczno-techniczne, rozwijające horyzonty umysłowe, audio-wizualne. Pomagamy uczniom w odrabianiu prac domowych, doskonaleniu umiejętności czytania oraz organizujemy liczne konkursy szkolne  międzyszkolne.

Wychowawczynie nie zapominają, że świetlica jest przede wszystkim miejscem odpoczynku i zabaw dzieci, które przebywają w niej przed i po zajęciach lekcyjnych.
Uwzględniając prawa dziecka, na co dzień przeciwdziałamy przemocy, prowadzimy zajęcia integrujące zespół świetlicowy oraz zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, tak by każdy uczeń czuł się w naszej świetlicy bezpiecznie w myśl powiedzenia:
„Świetlica mój drugi dom”.