Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

Dyrektor szkoły

mgr Ewa Kołodziej

Zastępca dyrektora i pedagog szkolny

mgr Jolanta Pająk

Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2017/2018
Wychowawcy klas

mgr Ilona Gretka klasa Ia
mgr Bożena Pasternak klasa Ib
mgr Helena Miękus klasa IIa
mgr Małgorzata Danis klasa IIIa
mgr Agnieszka Malinowska klasa IIIb
mgr Hanna Liszka klasa IIIc
mgr Magdalena Malik klasa IVa
mgr Marta Dróżdż klasa IVb
mgr Anna Krzysztofik klasa IVc
mgr Beata Białek klasa Va
mgr Katarzyna Poloczek klasa Vb
mgr Iwona Gładyś klasa VIa
mgr Anna Klimsiak-Czech klasa VIIa
mgr Mariola Senyk klasa VIIb

Nauczyciele

mgr Hanna Liszka Edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Danis Edukacja wczesnoszkolna
mgr Ilona Gretka Edukacja wczesnoszkolna
mgr Bożena Pasternak Edukacja wczesnoszkolna
mgr Helena Miękus Edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Malinowska Edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Krzysztofik Język polski
mgr Małgorzata Borowska Język polski, Historia
mgr Katarzyna Poloczek Język polski
mgr inż. Agnieszka Siegień Matematyka
mgr Magdalena Malik Matematyka, świetlica
mgr Anna Klimsiak-Czech Język angielski
mgr Monika Sobiegraj Język angielski
mgr Wojciech Szweda Język angielski
mgr Agnieszka Krygowska Język niemiecki
mgr Iwona Gładyś Przyroda, Biologia, Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Iwona Mrugała Geografia
mgr Mirosława Studzińska Fizyka
mgr Renata Pisarczyk Chemia
mgr Alina Skapczyk Informatyka, Technika
mgr Michał Brożek Muzyka
mgr Marta Faroń Plastyka
mgr Mariola Senyk W-F, gim. korekcyjna
mgr Beata Białek W-F
mgr Jolanta Delipacy Religia
mgr Grażyna Obrębska Religia
mgr Małgorzata Kaczyńska Biblioteka
mgr Nina Rosowska Świetlica
mgr Beata Gruszczyk Asystent nauczyciela
mgr Marta Dróżdż Wspomaganie, Logopeda
mgr Anna Janiszewska Psycholog
mgr Anna Rzepka zwolnienie lekarskie

Wizja szkoły

Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa, zapewniająca dzieciom wszechstronny rozwój. Będziemy się starać, aby podejmowane przez nas zadania rozwijały w uczniach postawę ukierunkowaną na poszukiwanie w świecie dobra, prawdy i piękna.

Dążymy do tego, aby uczeń naszej szkoły:
1. Posiadał wiedzę i umiejętności pozwalające mu na kontynuowanie edukacji na miarę swoich możliwości.
2. Umiał żyć w społeczeństwie, potrafił współdziałać i porozumiewać się z innymi ludźmi.
3. Był patriotą i Europejczykiem.
4. Potrafił rozwiązywać różnorodne problemy we własnym działaniu, radził sobie z trudnościami.

Misja szkoły • uczymy prawdy
 • kształtujemy piękno
  • uwrażliwiamy na sztukę,
  • pobudzamy uczniów do działań artystycznych
 • kształtujemy postawę aktywnego odbioru sztuki
  • wychowujemy do twórczego działania w samodzielnym życiu
  • uwrażliwiamy na potrzeby i prawa innych
  • uczymy rozumienia istoty tolerancji, godności
  • uczymy zrozumienia potrzeb niepełnosprawnych
 • kształtujemy więź z krajem ojczystym
  • dostarczamy wzorców osobowych z przeszłości
  • wprowadzamy uczniów w świat wartości ogólnoludzkich, sprzyjających wychowaniu prawego człowieka i obywatela
  • upowszechniamy wiedzę na temat polskiego doświadczenia historycznego, tradycji narodowej
 • działamy po to, aby:
  • nasi uczniowie – maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy,
  • ich rodzice – darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania,
  • nauczyciele – mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy,
  • szkoła – cieszyła się uznaniem środowiska.

Nasz patron

Ks. Karol Palica
31.01.1833 r. - 04.02.1898 r.

Ks. Karol Palica urodził się 31.01.1833 r. w Raciborzu. W 1854 roku zdał maturę i rozpoczął studia teologiczne we Wrocławiu, gdzie 30.06.1857 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął w Ostrogu koło Raciborza. Do Tychów przybył 21.07.1869 roku, gdzie pracował do śmierci. Oprócz pracy duszpasterskiej prowadził działalność społeczno - oświatową i narodową. Po wprowadzeniu w 1872 roku zarządzenia władz pruskich o usunięciu ze szkół języka polskiego, podczas mszy niedzielnych zachęcał do uczenia dzieci czytania i pisania w języku polskim. Rozdawał modlitewniki i elementarze polskie, kupował pomoce szkolne. Często przebywał w rodzinach śląskich, w których krzewił patriotyzm i szerzył oświatę. Wspierał biednych, sieroty i dzieci. Nióśł pomoc i nadzieję. Pozostawił pieniądze na zakup parceli pod budowę szkoły w Czułowie. Zmarł 04.02.1898 roku w Tychach.

Historia szkołyBudynek szkoły powszechnej
Data budowy 1903 r.
data rozbudowy 1929 r.

Historia szkoły przedstawia się w krótkim zarysie następująco: Do kwietnia 1904r dzieci z Czułowa uczęszczały do szkoły powszechnej w Tychach. W 1903 roku wybudowano w Czułowie szkołę. Grunt pod budowę ofiarował ks. Palica z Tych. Pierwsza nauka odbyła się dnia 18.04.1904r. , szkoła była wyznaniowa z językiem wykładowym niemieckim. W dniu 20.04.1904 szkoła liczyła dzieci 133, z tego dzieci katolickich 130, dzieci wyznania mojżeszowego 3. Budynek szkoły był parterowy z wejściem do klas od strony ulicy. Na parterze były dwie klasy i mały korytarz. Przy szkole było niewielkie boisko oraz sad z gęsto posadzonymi drzewami owocowymi. W 1904 roku żyła większość mieszkańców Czułowa z pracy w kopalniach węgla, w fabrykach celulozy i cegielni. Wobec zwiększania się liczby dzieci w roku szkolnym 1912/1913 do miejscowej szkoły przydzielono dodatkowego nauczyciela. Była też potrzeba urządzenia trzeciej klasy (sali wykładowej), którą wynajęto od pana Myrczka tj tuż przy szkole. Dom ten stanął w 1912 roku. Po zakończeniu wojny światowej klasa ta została zlikwidowana. Brak sal wykładowych dał się teraz poważnie we znaki, gdyż ilość pobierających naukę znacznie się podniosła. W kwietniu 1930 roku wynosiła ona 211 dzieci. Uczniów podzielono na cztery klasy, sal wykładowych było tylko dwie. W tym okresie ludność śląska zaczęła domagać się przyłączenia tej prastarej ziemi polskiej do Rzeczpospolitej. Domagano się również wprowadzenia języka polskiego do nauczania. Wobec tego, że był to okres powstań śląskich, kiedy lud z bronią w ręku walczył o przynależność tej ziemi do Polski, niemieckie władze szkolne zarządziły udzielenie nauki religi oraz czytania i pisania w języku ojczystym. Wydarzenia polityczne tego okresu a przede wszystkim plebiscyt i powstanie śląskie miały duży wpływ na życie szkoły.