Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach
                    

Szkolne Koło Krajoznawczo-TurystyczneKoło turystyczne powstało w 2005 roku.
Opiekunem jest Beata Białek.

Główne cele SKKT to:
 • rozwijanie zainteresowań uczniów turystyką ( z naciskiem na turystykę górską ) i krajoznawstwem,
 • propagowanie walorów przyrodniczych i kulturowych własnego regionu,
 • zdobywanie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska człowieka,
 • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 • wyrabianie sprawności fizycznej,
 • wyrabianie nawyku racjonalnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego,
 • miłe spędzenie wolnego czasu w gronie przyjaciół, integracja grupy,
 • popularyzowanie różnych form turystyki.


 • Planowane działanie koła to:
 • organizacja wycieczek,
 • zbieranie i gromadzenie materiałów krajoznawczych,
 • organizowanie spotkań, konkursów o tematyce turystyczno – krajoznawczych, wystaw fotograficznych,
 • popularyzowanie zdobywania odznak turystycznych.

Wiosenna wycieczka rowerowa
po okolicznych lasach
Jesienna wycieczka rowerowa - Paprocany