Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

Zajęcia pozalekcyjne
rok szkoly 2017/2018

Harmonogram zajęć dla klas 1-3
Harmonogram zajęć dla klas 4-7