Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach


Przyjaciele naszej szkoły 2019/2020„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”Państwo Anna i Bartłomiej Rokstein
Pani Barbara Czyż
Pan Tomasz Czarnecki
Pan Michał Słomian
Rada Rodziców przy SP 6
Pani Beata Majdańska
Państwo Anna i Szymon Silczak
Państwo Magdalena i Dariusz Szymańczyk

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc oraz wsparcie